Fält

På Kungsholmen arbetar tre fältassistenter.

Vi arbetar med dig som är 10-18 år. Fältassistenternas arbete är förebyggande och vi finns där för alla ungdomar. Vi hjälper till där det behövs hjälp och är till stöd där det behövs stöttas. Fältarna är också med och skämtar när det skojas och hoppar gärna in om det fattas någon i laget. Vi sprider information till yrkesverksamma och föräldrar angående aktuella ungdomsrelaterade ämnen, erbjuder föräldraträffar där föräldrar kan utbyta erfarenheter och få tips och råd. Vi arbetar för att du som är tonåring ska få en meningsfull fritid och själva ha möjlighet att påverka den. Man kan alltid nå oss på telefonnummer 08-508 08 536 eller på mejl falt.kungsholmen@stockholm.se.

De flesta som arbetar med ungdomar har ett kontor, en fritidsgård att vara på eller någon annan plats, det har inte en fältassistent. Vi arbetar ute på skolor, på nätet, ute på gator i parker och på ungdomsevent. Det kallas för att arbeta uppsökande. Vi finns till för dig som behöver hjälp eller stöd och för att öka tryggheten för ungdomar.

När man arbetar med uppsökande och förebyggande ungdomsarbete är syftet att öka tryggheten i Din närmiljö. Vi vill att du ska känna dig trygg på Kungsholmen och känna att du själv har möjligheten att skapa en positiv och fungerande tillvaro. Det gör vi genom att lära känna så många ungdomar som möjligt, de ska veta att vi finns här för att hjälpa till där det behövs.

Alla kontakter med ungdomar bygger på frivillighet och ömsesidigt förtroende. För oss fältassistenter är det viktigt att hålla ett förtroende och vi för inte vidare sånt som har berättats för oss. Om vi blir väldigt oroliga av det vi hör är vi dock skyldiga att gå vidare med det. Det kallas anmälningsplikt det ingår i vårt arbete. Vi går aldrig vidare med någonting utan att samtala med den det gäller först. Skulle vi bli oroliga för dig så tar vi först kontakt och pratar med dig.

Alla kan ringa till fältassistenterna. När man arbetar med dig som ungdom arbetar vi också med dina föräldrar. Om du som förälder har frågor som rör ungdomar eller ungdomars miljö eller känner oro för ditt eget eller andras barn eller bara vill veta vad som är på gång kan du när som helst höra av dig till oss.

Förutom ovanstående saker så arrangerar vi också event med jämna mellanrum. Tillsammans med Kuggen och Parklekarna har vi arrangerat bland annat skateboardevent, snowboardevent, sommarmys i början på sommaren i Rålambshovsparken m.m. Vi är också coach för stipendiet ”kulturstöd för unga” där ungdomar får söka pengar och själva arrangera ett projekt.

Fältverksamheten ligger under barn- och ungdomsavdelningen inom Kungsholmens Stadsdelsförvaltning.

Med vänliga hälsningar

Karro, Morgan och Lotta

fältarna på Kungsholmen