Preventionsenheten deltar i “samverkan kring tobak”

Personal från hela innerstaden träffas i morgon för att diskuttera hur man ska arbeta preventivt med tobak. Hur ska man nå tobakshandlarna med rätt utbildning och vad innebär det för risker att röka innan man fyllt arton och får handla sin tobak själv är frågor som diskuteras.