Preventionsenheten deltar i “samverkan kring tobak”

Personal från hela innerstaden träffas i morgon för att diskuttera hur man ska arbeta preventivt med tobak. Hur ska man nå tobakshandlarna med rätt utbildning och vad innebär det för risker att röka innan man fyllt arton och får handla sin tobak själv är frågor som diskuteras.

 
  • Spice eller nätdroger är livsfarliga

    Spice är livsfarligt och vi vill varna för användandet av alla former av nätdroger. Spice är ett samlingsnamn för kemiskt framställda droger, ofta någon form av konstgjord THC (den aktiva substansen i cannabis). Dessa substanser är lagliga eftersom lagstiftningen i Sverige ser ut så att man gör varje ämne olagligt, tar man samma ämne och på kemisk väg ändrar det på molekylär nivå är ämnet lagligt och kan saluföras helt öppet. »

  • Höstlov på Kungsholmen

    Alla verksamheter inom Kungsholmens Preventionsenhet, Fält och Fritid har öppet och är igång! »

  • Tobaksprojektet en rökfri innerstad

    Sedan en tid så är Kungsholmen med i projektet För en rökfriare innerstad. Det syftar till att minska tobaksanvändandet bland unga i innerstan. »